Punëtori me stafin akademik

Punëtori me stafin akademik

Kolegji Heimerer vazhdon pambarimisht filozofinë e vet të investimit në studentw dhe stafin akademik. Kolegji Heimerer ofron trajnimin e radhës për stafin akademik me temat: Roli i vlerësimit në rezultatet e të nxënit të studentëve dhe  Vlerësimi i besueshëm-Matje e drejtë i realizuar nga ekspertët, Mustafë Kadriu dhe Mirlinda Dehari-Zeka.

për me shumë : https://goo.gl/Z8BV3d