/afatet
OFRIM PUNËSIMI JASHTË VENDIT
Studente e Kolegjit Heimerer duke plotësuar aplikacionin
AFATET E APLIKIMIT
BSc
  1. Afati i parë i provimit pranues për studimet BSc do të realizohet më 5 Korrik 2022
  2. Afati i parë i provimit pranues për studimet BSc do të realizohet më 20 Korrik 2022
  3. Afati i dytë i provimit pranues për studimet BSc do të realizohet më 05 Gusht 2022
  4. Afati i tretë i provimit pranues për studimet BSc do të realizohet më 06 Shtator 2022
MSc
Ndërsa tek programet Master, në momentin që janë 10 kërkesa, do të ftohen për intervistë dhe sipas rregullit më sipër do të shpallen rezultatet.
Kandidatët e pakënaqur mund të bëjnë ankesë brenda 3 ditëve të punës, rreth rezultateve të arritura në test. Komisioni i ankesave shqyrton ato brenda 5 dite të punës për të dhënë përgjigje për ankesën.
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER