/bursat
BURSAT E KOLEGJIT HEIMERER
Studentet e Kolegjit Heimerer
BURSAT
BSc Infermieri

Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 25% zbritje, cmimi për një vit akademik: 2002.5

Çmimi për tri vite për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 25% zbritje, cmimi për tri vite akademike: 6007.5

Studentët që plotësojnë kriteret e kërkuara gjatë vitit të parë përfitojnë bursë me zbritje 20% për vitin e dytë.

BSc SHSHT LOGOPEDI

Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses fitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për një vit akademik: 1920 euro

Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses fitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për tri vite akademike: 5760 euro

Studentët që tregojnë sukses gjatë vitit të parë mund të fitojnë bursë me 10% zbritje.

BSc SHSHT ERGOTERAPI

Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses fitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për një vit akademik: 1920 euro

Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses fitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për tri vite akademike: 5760 euro

Studentët që tregojnë sukses gjatë vitit të parë mund të fitojnë bursë me 10% zbritje.

BSc SHSHD TEKNIK LABORATORI

Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses fitojnë bursë me 20% zbritje për një vit akademik: 2080 euro

Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses fitojnë bursë me 20% zbritje për tri vite akademike: 6240 euro

Studentët që tregojnë sukses gjatë vitit të parë mund të fitojnë bursë me 10% zbritje.

BSc PPSH FUSHA PROFESIONALE INFERMIERI

Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses fitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për një vit akademik: 1920 euro

Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses fitojnë bursë me 20% zbritje për tri vite akademike: 5760 euro

Studentët që tregojnë sukses gjatë vitit të parë mund të fitojnë bursë me 10% zbritje.

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER