/komisioni
KOMISIONI PRANUES
Gjatë intervistës të studentëve
KOMISIONI
Komisioni profesional përbëhet nga dy pjesëtar të stafit profesional nga dekanati dhe rektorja, të cilët nënshkruajnë procesverbalin e listës së rezultateve. Komisioni emërohet nga dekanati një javë para provimit.
 • BSc. Teknik Laboratori, (TLAB)
 • BSc. Shkenca Shëndetësore për Shërbime Terapeutike:
  • Ergoterapi
  • Logopedi
  • Fizioterapi
 • BSc. Pedagogji Profesionale në Shëndetsë/Fusha Profesionale Infermieri
 • MSc. Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore (MISHSH).
 • MA. Psikologji Vlerësimi dhe Intervenimi (PVI).
 • MSc. Praktikat e Avancuara në Infermieri
 • MSc. Shkencat Mjekësore Laboratorike
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER