/kosto_financiare
KOSTOT FINANCIARE PËR PROGRAMET HEIMERER
Një student gjatë procesit të regjistrimit në Kolegjin Heimerer
 • BSc Infermieri

  Çmimi i rregullt për vit akademik 2670 euro

  Çmimi i rregullt për tri vite studime 8010 euro

  Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 25% zbritje, cmimi për një vit akademik: 2002.5

  Çmimi për tri vite për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 25% zbritje, cmimi për tri vite akademike: 6007.5

  Studentët që plotësojnë kriteret e kërkuara gjatë vitit të parë përfitojnë bursë me zbritje 20% për vitin e dytë.

 • BSc SHSHT LOGOPEDI

  Çmimi i rregullt për vit akademik 2400 euro

  Çmimi i rregullt për tri vite studime 7200 euro

  Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për një vit akademik: 1920 euro

  Çmimi për tri vite për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për tri vite akademike: 5760 euro

  Studentët që plotësojnë kriteret e kërkuara gjatë vitit të parë përfitojnë bursë me zbritje 10% për vitin e dytë.

 • BSc SHSHT ERGOTERAPI

  Çmimi i rregullt për vit akademik 2400 euro

  Çmimi i rregullt për tri vite studime 7200 euro

  Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për një vit akademik: 1920 euro

  Çmimi për tri vite për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për tri vite akademike: 5760 euro

  Studentët që plotësojnë kriteret e kërkuara gjatë vitit të parë përfitojnë bursë me zbritje 10% për vitin e dytë.

 • BSc SHSHD TEKNIK LABORATORI

  Çmimi i rregullt për vit akademik 2600 euro

  Çmimi i rregullt për tri vite studime 7800 euro

  Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për një vit akademik: 2080 euro

  Çmimi për tri vite për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për tri vite akademike: 6240 euro

  Studentët që plotësojnë kriteret e kërkuara gjatë vitit të parë përfitojnë bursë me zbritje 10% për vitin e dytë.

 • BSc PPSH FUSHA PROFESIONALE INFERMIERI

  Çmimi i rregullt për vit akademik 2400 euro

  Çmimi i rregullt për tri vite studime 7200 euro

  Çmimi për vit për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për një vit akademik: 1920 euro

  Çmimi për tri vite për studentët që kalojnë provimin pranues me sukses përfitojnë bursë me 20% zbritje, cmimi për tri vite akademike: 5760 euro

  Studentët që plotësojnë kriteret e kërkuara gjatë vitit të parë përfitojnë bursë me zbritje 10% për vitin e dytë.

 • MSc MENAXHIM I INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE

  Çmimi i rregullt për vit akademik 2000 euro

  Çmimi i rregullt për dy vite studime 4000 euro

  Çmimi për ish studentët e Kolegjit Heimerer, për vit akademik 1500 euro

  Çmimi për ish studentët e Kolegjit Heimerer, për dy vite akademike 3000 euro

  Studentët që kalojnë me sukses intervistë dhe kanë sukses te lartë ne vitin e parë, marrin 10% bursë për vitin e dytë.

 • MA PSIKOLOGJI VLERËSIMI DHE INTERVENIMI

  Çmimi i rregullt për vit akademik 2000 euro

  Çmimi i rregullt për dy vite studime 4000 euro

  Çmimi për ish studentët e Kolegjit Heimerer, për vit akademik 1700 euro

  Çmimi për ish studentët e Kolegjit Heimerer, për dy vite akademike 3400 euro

  Studentët që kalojnë me sukses intervistë dhe kanë sukses te lartë ne vitin e parë, marrin 10% bursë për vitin e dytë.

 • MSc. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

  Çmimi i rregullt për vit akademik 2600 euro

  Çmimi i rregullt për dy vite studime 5200 euro

  Çmimi për ish studentët e Kolegjit Heimerer, për vit akademik 1950 euro

  Çmimi për ish studentët e Kolegjit Heimerer, për dy vite akademike 4500 euro

  Çmimi për studentët që e kalojnë me sukses intervistën, për një vit akademik 2080 euro

  Çmimi për studentët që e kalojnë me sukses intervistën, për dy vite akademike 4160 euro

  Studentët që kalojnë me sukses intervistë dhe kanë sukses te lartë ne vitin e parë, marrin 10% bursë për vitin e dytë.

 • PRAKTIKA E AVANCUAR INFERMIERORE (ANP)

  Çmimi i rregullt për vit akademik 2600 euro

  Çmimi i rregullt për dy vite studime 5200 euro

  Çmimi për ish studentët e Kolegjit Heimerer, për vit akademik 1950 euro

  Çmimi për ish studentët e Kolegjit Heimerer, për dy vite akademike 4500 euro

  Çmimi për studentët që e kalojnë me sukses intervistën, për një vit akademik 2080 euro

  Çmimi për studentët që e kalojnë me sukses intervistën, për dy vite akademike 4160 euro

  Studentët që kalojnë me sukses intervistë dhe kanë sukses te lartë ne vitin e parë, marrin 10% bursë për vitin e dytë.

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER