Orari i Ligjratave

Orari ligjerateve

Infermieri

PPSH/FPI

Logopedi

Ergoterapi

Teknik Laboratori