Biblioteka

Biblioteka e Kolegjit Heimerer

https://sexcompilations.com/naked-stripers-having-sex-with-boys/ Biblioteka e Kolegjit Heimerer bashkëpunon me partnerët e saj vendor dhe ndërkombëtarë të edukimit, gjë që mundëson përfitime praktike dhe teknologjike nga përdorimi i bibliotekave ndërkombëtare në organizimin dhe në sistemimin e saj. Biblioteka e Kolegjit Heimerer ofron dy hapësira të veçanta: hapësira ku janë të vendosura librat dhe hapësira e dedikuar për lexim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka është e hapur çdo ditë pune, nga ora 9:00 deri në ora 19:00 dhe ndodhet në hyrjen C, kati i IV-të.

E-Biblioteka

e-Biblioteka e Kolegjit Heimerer

(* shfrytëzohet vetem mbrenda kolegjit heimerer)