Oraret

Kolegji Heimerer

Kalendari – Oraret

Orari i Ligjëratave


Infermieri

SHSHT_Logopedi

SHSHT_Ergoterapi

SHSHD Teknik Laboratori

Pedagogji Profesionale në Shënetësi/Fusha Profesionale Infermieri

Programi Arsimi dhe Karriera

 Orari i Praktikave


Orari i Praktikave për Programin Infermieri

Orari i Praktikave për Programin SHSHT_Logopedi

Orari i Praktikave për Programin SHSHT_Ergoterapi

Orari i Praktikave për Programin SHSHD Teknik Laboratori

Orari i Praktikave për Programin Pedagogji Profesionale në Shënetësi/Fusha Profesionale Infermieri  (PPSH/FPI)

Planifikimi Sallave dhe Oraret