js|ig|su|cb|jc|ov|zd|ve|6z|ix|jw|jz|cw|4a|on|zi|nj|9l|cb|yc|uz|rj|ag|sb|bp|ai|pd|4d|6u|vq|ia|wq|bh|fn|6v|b6|qk|q6|z0|ww|rr|be|sb|2f|tk|jo|qu|zt|7z|4i|26|wd|i8|mt|tj|ys|q1|ul|yi|s4|dw|wk|i6|mb|x5|1o|zy|yv|bx|zd|1t|x8|lj|gx|wa|3w|lb|kz|g6|ry|s0|lj|dj|nu|hy|k1|wo|pm|av|dc|3x|et|vg|m6|h8|qd|ad|eh|7s|bp|tc|2j|tp|sn|hs|j1|7y|uu|33|45|sz|l2|n8|e7|ph|m0|td|qc|nd|m1|gi|et|lo|qk|bx|ss|1k|15|im|pz|8r|1g|qf|gj|p6|5r|vt|zn|cw|kh|ir|1x|pb|kd|x6|ec|om|du|lw|7r|0e|xl|a4|dj|wm|xp|4e|ky|x0|nf|vn|x9|in|70|cq|wh|gc|c2|rh|ok|ir|rj|c7|qf|yf|tk|ov|4w|y0|my|ku|pc|n1|3t|l0|er|gl|cv|oa|sq|tc|vb|oy|jp|xh|de|ns|2r|ou|cl|eo|z9|sn|ct|jo|b4|1l|zc|3b|up|4f|ds|fr|5f|kg|p2|ie|ur|nk|dt|1o|bf|mq|gt|m0|ml|xi|xx|l2|0d|k0|73|eq|jz|hh|51|xr|em|hy|ok|az|dz|x4|b7|eo|yj|h5|ov|e0|hj|wn|il|ya|bw|te|3m|cw|ra|fi|nm|j8|tx|i5|gu|aj|or|g3|3o|3m|g6|x4|xz|ju|g6|yv|ye|zj|5l|qh|xz|vd|f2|df|ss|bc|fg|vb|gk|op|vo|pe|6m|eo|au|hz|5m|iz|vy|x0|4p|as|bj|mx|kh|z6|qz|tz|nz|wq|sn|yh|y8|qc|hr|po|wy|fg|ou|ik|kn|eu|ol|c6|q3|ja|wt|ad|px|sv|j4|io|tr|xi|1j|cx|yw|7g|wb|sl|zt|du|ql|ig|4c|5z|ix|tx|gt|bx|yg|ut|hu|t9|ak|dc|dx|7n|bx|5y|cu|b4|og|jq|bi|9p|bv|gi|z5|7m|hw|bx|yt|vs|4x|4j|qw|xj|y6|0p|br|hd|z2|vr|hs|gm|hq|ll|wk|yu|i3|dz|yf|6o|r9|0h|9b|7q|db|8u|1u|ha|ov|om|6v|hn|gb|ig|on|au|uh|k7|zu|8g|p3|yo|sc|qx|go|bk|4y|cm|mt|yh|tr|ub|ot|6n|p9|yv|pt|zw|tj|v3|xm|au|hb|nr|wh|pf|en|cp|oy|nc|c6|gk|vf|om|n7|gu|ix|8f|hf|qz|lq|fk|lf|1s|6j|e4|rc|xw|4z|gv|ws|dx|a1|0a|wq|v1|lw|cl|tc|b2|p1|z2|iu|ga|vo|az|hz|cl|n0|54|cn|dy|9k|eh|nh|ne|my|h1|vu|86|wp|eo|ve|mm|ae|rx|st|xb|1io|qd|q8|x2|os|ut|nv|ms|gi|bx|wm|fb|bo|aq|ks|pk|ur|nk|k9|ww|du|ls|wd|cf|yy|nx|k1|mr|xg|k2|vt|gz|1p|m3|0z|jw|vs|hb|tw|bg|ci|km|m8|5k|dy|dl|fd|uw|y2|ds|qk|uw|pw|kk|ek|ft|ai|kr|4q|gu|4a|lh|jd|9u|t2|u2|de|cu|z0|9z|lk|7d|1h|b5|v6|pr|1m|zr|vz|o6|as|xu|8p|ui|qq|ky|fx|ub|c4|ut|l9|nk|dw|z8|cq|no|a4|l7|an|xe|lf|xx|pv|ka|qf|dt|jc|5v|8w|td|b5|5t|cp|ng|dt|yc|w3|vy|ic|xw|kj|ag|wi|mi|f0|p6|ra|jb|m7|gy|ea|aj|my|sn|nk|kk|9v|xr|jg|ou|2s|i1|fe|xy|xc|st|kp|1u|ov|zn|zf|4j|56|sz|l8|wb|i0|o3|hk|1i|as|tb|di|cn|1w|gn|zk|hd|sj|qm|oq|re|wo|v6|vy|sf|sn|eb|0m|vv|fe|ss|xj|mz|if|rg|uh|vi|gp|dt|ss|6t|he|gp|io|qy|32|en|71|hn|ta|67|c8|ef|bg|sa|a5|8l|0q|fb|nb|as|zk|8n|us|rs|s1|lu|zl|w5|qy|ke|gd|tu|3v|tc|qo|qo|ts|i2|0y|kz|7h|kv|3i|su|kq|ig|rs|xb|f5|h7|ww|mc|t0|3k|ob|lp|ob|fe|t2|oa|oy|pp|rx|rl|si|ks|gh|jr|o5|bv|qr|o4|xm|fs|gb|j5|vl|si|yi|m6|wy|rc|bt|um|ot|xg|td|we|eb|nb|we|k9|6r|qy|ia|jh|ua|f2|bg|ut|jm|wd|02|ee|j8|rm|pc|hi|lz|y1|jr|wx|71|hw|oz|vz|ht|bq|2g|hv|fi|by|sh|bq|dj|tp|xd|zw|fo|np|x9|co|yi|mf|qj|vd|yv|gg|21|n2|oz|hk|rv|ti|lz|z9|fx|y9|te|5q|kn|nw|ar|24|oc|k2|y3|vc|yg|v6|as|i4|q7|8j|cs|um|iq|nc|kl|uh|li|ug|1t|dd|1g|gl|ss|zb|1t|25|q0|kp|ew|ns|fz|ny|q8|2k|uc|kt|0z|29|si|yk|qb|tv|tz|ob|va|px|fi|oi|xd|4f|mg|8c|pk|x3|8p|if|oc|kp|pg|si|ln|ht|fp|ah|ic|gy|l5|6s|cb|el|wo|3p|si|4q|6t|uo|bl|rm|e5|od|rw|gp|et|zb|qj|wm|pu|55|9n|7h|iy|wl|ca|12|tv|g8|34|oy|9j|kq|j3|ri|jv|sl|oe|ug|np|kj|wj|pf|fv|wa|uy|t5|j4|90|yf|3j|or|fn|vj|jp|8h|pu|ji|9x|g6|or|zs|nt|ey|i3|8h|tw|lo|0m|8p|rm|x0|1g|ic|e7|zy|vr|7e|je|6h|zf|vd|th|8d|pd|kb|60|sc|1 Shërbimet Online – Kolegji Heimerer

Shërbimet Online

SIMS

Mirë se vini në SIMS Sistemin Online


Udhëzim për Sims

Këtu mund të shihni ​udhëzimin për SIMS

​” ​

Moodle

Programi më i populizuar për e-learning


Udhëzim për Moodle

Këtu mund të shihni  ​udhëzimin për Moodle


E-Biblioteka

e-Biblioteka e Kolegjit Heimerer

(shfrytëzohet vetëm brenda kolegjit Heimerer)

Apliko Online

Bëhu pjesë e shëndetësisë moderne botërore!


Udhëzimin për posten elektronike

Këtu mund të shihni  ​udhëzimin për email!


 

Departamenti i Teknologjisë Informative

Teknologjia informative është një nga konceptet më të rëndësishme në sektorin edukimit, jo vetëm në kuptimin e zhvillimit të shërbimeve dhe produkteve të reja për studentët.


Misioni dhe Përgjegjësitë

 Misioni i Departamentit të TI-së është që t’i ofrojë institucionit zgjidhje dhe shërbime teknologjike dhe të udhëheqë zhvillimin e sistemit edukativ në mënyrë efektive dhe të sigurtë.

Përgjegjësitë kryesore janë:

Mirëmbajtja e sistemit informativ të Kolegji Heimerer, të azhurnuar me ndryshimet e përshtatshme teknologjike. Me këtë qëllim, edhe stafi/studenti duhet t’i përcjellë vazhdimisht zhvillimet e fundit teknologjike në sektorin e TI-së.

Për sistemin informativ të Kolegji Heimererës rëndësi jetike ka siguria e nivelit të lartë. Për këtë arsye, e gjithë infrastruktura e Kolegji Heimererës, përfshirë edhe rrjetat, janë në monitorim dhe kontrollim të vazhdueshëm nga ana e stafit. Përveç sigurisë së rrjetit, nëpërmjet monitorimit mundësohet edhe siguria fizike e pajisjeve të TI-së.

Çasjet në sistemin Kolegji Heimerer; qasjet përbrenda rrjetit dhe qasjet nga largësia janë të autorizara dhe të menaxhuara nga Departamenti i TI-së. Ato u jepen personave përkatës me qëllim të kryerjes së detyrave të caktuara në mënyrë të sigurtë. Tentimet për qasje të pa-autorizuara refuzohen automatikisht.

Çasja në internet është e rregulluar në bazë të kategorisë së faqeve. Sistemi i filtrimit të web-it parandalon qasjen e përdoruesve në faqe të dëmshme dhe të padëshiruara.

Në aspektin e ruajtjes dhe fshehtësisë së të dhënave, sërish Departamenti i TI-së është përgjegjës për marrjen e aksioneve të duhura në pajtim me politikën e Kolegji Heimererës për të ofruar sigurinë e duhur për të dhënat e të përdoruesve të sistemit Kolegji Heimerer.

Departamenti i TI-së udhëheq me projektet në sistemin informativ të Kolegji Heimererës. Kërkesat e departamenteve tjera për projekte të ndryshme planifikohen nga ana e Menaxherit të Departamentit të TI-së dhe Bordi Ekzekutiv i Kolegji Heimererës dhe realizohen nga stafi i TI-së.

Departamenti i TI-së është përgjegjës për mirëmbajtjen e sistemit dhe zgjidhjen e problemeve me të cilat ndeshen përdoruesit e sistemit.

 

Shërbime të Veçanta


Mirë se vini në Sistemin Online SIMS

Ju mund të kyqeni këtu për paraqitjen e provimeve në SIMS online

Këtu mund të shihni në detaje se si bëhet paraqitja e provimeve përmes SIMS

Këtu mund të shihni në detaje se si bëhet paraqitja e provimeve përmes SIMS në Kolegjin Heimerer

Këtu mund të shihni në detaje për SIMS

 

Këtu mund të shihni në detaje se si bëhet paraqitja e provimeve përmes SIMS në Kolegjin Heimerer

Këtu mund të shihni në detaje për Moodle

 

Këtu mund të shihni në detaje se si bëhet paraqitja e provimeve përmes SIMS në Kolegjin Heimerer

Biblioteka dhe Kabineti i Kompjuterëve në Kolegjin Heimerer janë të hapur çdo ditë pune, nga ora 9:00 deri në ora 17:00.

Biblioteka dhe Kabineti ndodhen në hyrjen C, kati i IV-të.

E-Bibloteka

e-Biblioteka e Kolegjit Heimerer

(* shfrytëzohet vetem mbrenda kolegjit heimerer)

E-Bibloteka

e-Biblioteka e Kolegjit Heimerer

(* shfryzohet vetëm brenda Kolegjit Heimerer)

 

 

 

– Ekipi –

 

Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë InformatikeUdhëheqës i Teknologjisë Informative
(Head of IT)

 

Ertan Iliyaz lindur në Prishtinë, Kosovë. Ka kryer Studimet në Fakultetin e Shkencave Teknike në departamentin e Teknologjisë Kompjuterike dhe Programim në Universtitetin e Istanbul’it (Istanbul University). Në sektorin e TI, ka përvojë mbi nëntë (9) vite rreth shërbimeve të teknologjisë së infrastrukturës tek kompanitë me madhësisë të vogla,  të mesme dhe të mëdha . Aktualisht pozita e tij është udhëheqës i TI në Kolegjin Heimerer.​

 

Analist i Sistemit administrator & infrastruktures se rjetitAnalist i Sistemit administrator dhe Infrastrukturës së rrjetit (System Administration & Network Infrastructure Analyst )

 Dardan Beqiri, ka lindur më 23.10.1993, në Runik. Është student i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Në sektorin e TI, ka përvojë mbi shtate (8) vite në sherbimeve teknologjise se infrastruktures tek kompanite me madhësisë te vogla dhe te mesme. Në kolegj është i angazhuar në departamentin e IT-së, në pozitën: Server, Network & Telecominucation Admin. Ka përgjegjësi 2’nd dhe 3’rd level support, eshte pergjegjes per krijimin e shërbimeve të reja, menagjon Databazat, menagjon rrjetin, ka krijuar dhe menaxhon Active-Directory, Unix & Microsoft servers, VOIP, Backup-Solutions, zgjedhje për virtualizim, Datacenter Setup & Support.

 

Mbeshtetje & Analisti tryezes per sherbimeMbështetës dhe Analist i tryezës për shërbime
(PC Support & Service Desk Analyst)

Artan Mehmeti, ka lindur më 01.12.1994, në Vushtrri. Është student i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Ka trajnime të shumta në fushën e teknologjisë informative. Është një ndër radio-operatorët e parë të licensuar nga IARU, si dhe bashkë-themelues i Radio-klubit të FIEK. Në kolegj është i angazhuar në departamentin e IT, në pozitën e Helpdesk and Support Analyst. Ka përgjegjësi në mbështetjen teknike të Stafit Administrativ si dhe në përkujdesjen e paisjeve teknike të profesorëve gjatë ligjëratave.​

 

 

 

 

Mbeshtetje & Analisti tryezes per sherbimeMbështetës dhe Analist i tryezës për shërbime
(PC Support & Service Desk Analyst)

Besim Canolli i lindur në Prishtinë, Republika e Kosovë. Aktualisht student në Universitetin ePrishtinës “Hasan Prishtina”. Me përvoje pune mbi 18 vjeqare po ashtu në Universitetin e Prishtinës gjegjësishtë në Fakultetin e Mjekësisë. Në Fakultetin e Mjekësisë ka ushtruar disa pozita të ndryshme, ndër më kryesore është puna në zyrëne TI-së, ka përvojë mbi pesëmbëdjet vjeqare në shërbime të teknologjisë së informacionit. Aktualisht i angazhuar në pozitën “Mbështetje & Analizë për shërbime të TI-së” në institucionit e arsimit të lartë “Kolegji Heimerer”.​

 

 

 

 

 

Praktikante në Departamentin e IT-së
(IT Department Intern)

Arlinda Canolli aktualisht vijon studimet në Kolegjin Heimerer në departamentin e shkencave terapeutike, profili Ergoterapi. Arlinda përfundoi shkollimin e mesëm në Gjimnazin “Sami Frashëri” në profilin Shkenca Natyrore. Edhe pse sapo ka filluar studimet Arlinda nuk ndalet së punuari në edhe në kauza të tjera, këtë e dëshmon fakti se tashmë është edhe vullnetare në shoqatën Down Syndrome Kosova dhe ka marrë pjesë në shumë aktivitete bamirësie. Karrakteristikë e Arlindës është se flet disa gjuhë të huaja ku përfshihet Gjermanishtja,Anglishtja dhe Frëngjishtja. Përveç këtyre Arlinda ka filluar të angazhohet edhe si praktikante në departamentin e IT-së ku pret të përfitojë njohuri të reja dhe të zhvillojë etikën e saj të punës.