/ProgrametBachelor
PROGRAMET BACHELOR
Fakulteti i Shkencave Shëndetësore dhe Infermierore
BSc. INFERMIERI
Programi i infermierisë ofron një përgatitje akademike që i trajnon studentët për një jetë si infermier të kualifikuar.
BSc. PPSH FUSHA PROFESIONALE INFERMIERI
Programi PPSH në fushën profesionale infermieri ofron përgatitje në dhënien e shërbimeve pedagogjike në fushën e infermierisë apo shëndetësisë.
Fakulteti i Shkencave Shëndetësore Terapeutike
BSc. LOGOPEDI
Programi i logopedisë përgatitë studentët për praktikë profesionale si logopedë.
BSc. ERGOTERAPI
Programi i ergoterapisë aftëson studentët për trajtimin e aftësive të kufizuara, duke mundësuar reduktimin e tyre me anë të angazhimit praktik.
BSc. FIZIOTERAPI
Programi i fizioterapisë, së shpejti në Kolegjin Heimerer! Për më shumë informata mos hezitoni të na kontaktoni.
Fakulteti i Shkencave Shëndetësore Diagnostike
BSc. TEKNIK LABORATORI
Programi i teknik laboratorit përgatitë studentët për shërbime profesionale në çdo laborator bashkëkohor, institucione shëndetësore të nivelit primarë, sekondar dhe terciar, laboratore të institucioneve edukative etj.
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER