Takim për  mbajtjen e Seminarit të dytë për Temat e diplomës Bachelor

Takim për mbajtjen e Seminarit të dytë për Temat e diplomës Bachelor

Ftohen të gjithë absolventët e gjeneratës 2015/16 të marrin pjesë në mbajtjen e seminarit të dytë më temën:

https://sexcompilations.com/teen-actress-hollywood-naked/ click Struktura e Temës së Diplomës: Rezultatet!

Seminari mbahet për të gjitha drejtimet e studimeve në Kolegji Heimerer,

https://kutabalinews.com/what-states-is-online-gambling-legal-ka96ya/ Seminari do të mbahet me datë: 17.04.2018, ora 13:00, sallën numër 203 në Kolegjin Heimerer.

Në këtë takim studentët do të njoftohen për përpunimin e rezultateve  .

Ftohen të jenë prezentë të gjithë studentë e vitit të tretë pa marr parasysh nëse i plotësojnë kushtet për diplomim.

 

Ky takim mbahet vetëm një herë në vit për gjeneratën përkatëse të këtij viti.

 

 

Me respekt

Ardiana Beqiri