Udhëzuesi i ICN (International Council of Nurses) publikohet për herë të tretë në gjuhën shqipe nga Kolegji Heimerer

Udhëzuesi i ICN (International Council of Nurses) publikohet për herë të tretë në gjuhën shqipe nga Kolegji Heimerer

Udhëzuesi i ICN (International Council of Nurses) publikohet për herë të tretë në gjuhën shqipe nga Kolegji Heimerer

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Infermierisë (12 Maj, 2017), Kolegji Heimerer për herë të tretë arrin ta përkthejë dhe ta publikojë udhëzuesin për infermierë në gjuhën shqipe, të cilin mund ta shkarkoni në vegëzën e mëposhtme, ndërsa versionin e printuar mund ta merrni në Kolegjin Heimerer me datën 10 Maj, 2017.

Udhëzuesi: http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/ind/ICN_AVoicetoLead_guidancePack_ALBANIAN.pdf

Posterët:

http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/ind/ICN_AVoicetoLead_posters_ALBANIAN.pdf

Tema e këtij viti është “Infermierët: Zëri që Udhëheqë/Arritja e Qëllimeve të Qëndrueshme Zhvillimore.

Këshilli Ndërkombëtarë i Infermierëve (ICN) është një federatë me më shumë se 130 shoqata kombëtare të infermierëve, që përfaqësojnë më shumë se 16 milionë infermierë në gjithë botën.

#KolegjiHeimerer