Workshopi nga Msc.Makris Panteleimon me temën “Komunikimi Alternativ Augmentativ në praktikë”

Workshopi nga Msc.Makris Panteleimon me temën “Komunikimi Alternativ Augmentativ në praktikë”

Në kuadër të Konferencës së dytë Evropiane të Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit, me datën 5 Mars, 2018 mbahet workshopi nga Msc.Makris Panteleimon nga Qipro.

Tema e workshopit është Komunikimi Alternativ Augmentativ në praktikë

Ky workshop ka për qëllim të pasurojë pjesëmarrësit me njohuri rreth arritjeve më të fundit teknologjike në Komunikimin

Alternativ Augmentativ. Workshop-i do të fokuset në tri faza:
• Shfaqja e pajisjeve të Komunikimit Alternativ Augmentativ
• Përdorimi i këtyre pajisjeve
• Llojet e teknologjisë në lidhje me çrregullime të ndryshme

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të njihen me teknologjinë më të fundit të Komunikimit Alternativ Augmentativ për terapinë e gjuhës dhe të folurit, përdorimit të saj dhe se për cilat çrregullime mund të aplikohet.